image image image image image image

kursushold

Et kursushold er en spilleflade på 3 timer, hvor deltagerne modtager indledende tavleundervisning og derefter spiller lagte kort i emnet med en afsluttende gennemgang af kursuslederen.

​ Deltagerne på et kursushold er forrige sæsons begynderne samt alle, der trænger til en repetition af det grundlæggende stof.

​ Der er ikke afbudspligt til et kursushold.
Eftermiddagshold 2022 – 2023
Tirsdag – 14.00 – 17.00 – Kursusleder er Henrik Lahrmann

​Kursusstart Tirsdag d. 6. september 2021 kl. 12.00
Aftenhold 2022 – 2023
Tirsdag – 19.00 – 22.00 Kursusleder er Henrik Lahrmann

Kursusstart Tirsdag d. 6. september 2022 kl. 19.00