image image image image image image

Kontingent​

Et medlem af Københavns Bridge Klub skal betale kontingent til klubben.​

Kontingentet dækker alle de aktiviteter klubben udbyder i løbet af sæsonen.

​ I 2022 er efterårskontingentet på 1600kr, hvilket dækker aktiviteter fra september til og med december.

​ I 2023 er forårskontingentet på 1200kr, hvilket dækker aktiviteter fra januar til og med april.

​ Forårskontingentet er på 1600kr ved indmeldelse i 2023.

​ ​Kontingentet indbetales senest d. 15ende i første måned i sæsonen på klubbens konto.

​ ​Indbetalt kontingent refunderes ikke.